top of page
NCUK Foundation- HCMC- UEH- Campus banner.jpg

NCUK Foundation tại
Đại học Kinh tế TP. HCM

Sơ lược Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Tọa lạc tại một trong những thành phố năng động nhất Châu Á, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) phát triển một môi trường học tập hấp dẫn và năng động cho sinh viên.

UEH đào tạo đa dạng các chương trình từ Cử nhân, Thạc sĩ đến Tiến sĩ, trong đó có nhiều chương trình liên kết quốc tế với các trường đại học của Úc, New Zealand và Châu Âu.

Sinh viên NCUK tại UEH được hưởng mọi lợi ích từ cơ sở vật chất hiện đại của trường, đồng thời học theo phong cách học tập cởi mở và chủ động tương tự với môi trường Đại học.

Thành tích

Học NCUK Foundation tại trung tâm kinh tế của Việt Nam ở một trong những trường đại học kinh tế hàng đầu châu Á. 

Các chứng nhận quan trọng:

  • Top 1000 trường đại học kinh doanh trên thế giới (Eduniversal)

  • Top 401+ Dại học Châu Á (QS 2023)

  • Top 1 Đại học Kinh tế, Kinh doanh và Luật tại Việt Nam

NCUK Foundation- Foundation Studies- HCMC- UEH- Campus tour.png

Phương pháp Đại học

  • Nhận trách nhiệm cho việc học của chính mình: Chủ động sắp xếp việc học tập và nghiên cứu

  • Làm quen trước với môi trường đại học Quốc tế

  • Tận dụng kinh nghiệm của giáo viên để đưa ra lựa chọn ngành nghề phù hợp cho sự nghiệp tương lai.

HCM-34.jpg
Couple in Library

Học sinh NCUK tại UEH

bottom of page