top of page
Empty Classroom

Cơ sở học

Cơ sở Đào tạo được kiểm định bởi NCUK cần đảm bảo những tiêu chí cao về cơ sở vật chất và chất lượng đào tạo.

​NCUK Foundation hiện có 2 cơ sở học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Khám phá cơ sở học NCUK

NCUK Foundation- HCMC- UEH- Campus banner.jpg

Đại học Kinh tế
Thành phố Hồ Chí Minh

Học theo phong cách Đại học tại một trong những Đại học top đầu Châu Á.

bottom of page