top of page
Above the Clouds

Đầu ra rộng mở

Bằng cấp của NCUK Foundation được quốc tế công nhận là
tương đương A-Level và IB.
Học sinh NCUK có thể nộp đơn vào nhiều chương trình Cử nhân tại tất cả các trường đại học quốc tế từ Vương quốc Anh, Úc, New Zealand,...

Lộ trình đến
​Đại học Top đầu

NCUK Foundation được thiết kế bởi các trường đại học trên toàn thế giới để đáp ứng yêu cầu đầu vào của họ.
​Vì vậy, học sinh NCUK được đảm bảo* đầu vào tại những Đại học Đối tác NCUK.

(*)Đầu vào đại học được đảm bảo khi đáp ứng những tiêu chí sau:

1. Yêu cầu đầu vào điểm NCUK được nêu trên University Course Finder

2. Những tiêu chí khác được nêu trong điều khoản NCUK Guarantee

Tìm hiểu thêm tại: www.ncuk.ac.uk/guarantee

Khám phá Điểm đến NCUK

Theo đuổi ngành học đam mê

Học sinh NCUK có thể nộp đơn vào nhiều chương trình đại học từ nhiều ngành.

Dưới đây là một số chuyên ngành yêu thích của học sinh NCUK:

Khoa học Xã hội

IT

Kinh doanh

Tâm lý học

Truyền thông

Dịch vụ

Kinh tế

Kỹ sư*

Lưu ý:

  1. Các chương trình STEM khác như Y học và Khoa học Kỹ thuật thường có điều kiện nhập học khác. Vui lòng liên hệ Đại diện tuyển sinh của chúng tôi hoặc trung tâm tư vấn du học của bạn để biết thêm chi tiết về các chương trình này.

  2. * Học sinh NCUK Foundation chỉ có thể nhập học ngành Engineering tại một số trường cụ thể như RMIT hay University of Newcastle (Úc). Vui lòng liên hệ Đại diện tuyển sinh của chúng tôi hoặc trung tâm tư vấn du học của bạn để biết thêm chi tiết.

Quỹ NCUK đã giúp mình định hướng rõ ràng hơn tương lai của mình qua trải nghiệm với các bạn cùng lớp và sự hướng dẫn của các thày.

Kim Ngân - Kỳ Tháng 3 / 2022
Bachelor of International Hotel Management
Vatel (France) - Đại học Hoa Sen

Ngan.png
Library

Quy trình nộp đơn vào đại học

Tháng 9 / 2023
Bắt đầu học NCUK 
Tháng 1 / 2024
Thi giữa kỳ NCUK

Nộp đơn conditional offer
Bắt đầu hành trình mới tại đại học
Tháng 5 / 2024
Thi cuối kỳ NCUK

Đạt điều kiện nhập học trong conditional offer
Tháng 7 / 2024
Trúng tuyển Đại học

Chính thức đỗ vào đại học mong ước

Học sinh NCUK có thể bắt đầu nộp đơn vào trường đại học mong muốn sau bài kiểm tra giữa kỳ và nộp đơn đăng ký 'Thư mời nhập học có điều kiện' (conditional offer).

Sau đó, học sinh chỉ cần đạt được kết quả Kỳ thi cuối kỳ theo điều kiện trên để nhập học thành công vào trường đại học đã chọn.

bottom of page