top of page

Th 6, 17 thg 12

|

Online

Talkshow với Đại học Aston

-Đại học Aston ở đâu -Thành phốirmingham và Trải nghiệm sinh viên -Giới thiệu sinh viên Việt Nam từ Đại học Aston -Bắt đầu kinh doanh với BSEEN - Buổi học tập tại Trường Kinh doanh Aston

Đăng ký đã đóng
Xem các sự kiện khác
Talkshow với Đại học Aston
Talkshow với Đại học Aston

Thời gian và Địa điểm

19:00 17 thg 12, 2021 – 20:00 GMT+7

Online

Về chương trình

-Đại học Aston ở đâu

-Thành phốirmingham và Trải nghiệm dành cho sinh viên

-Giới thiệu sinh viên Việt Nam từ Đại học Aston 

-Bắt đầu kinh doanh BSEEN 

- Buổi học tập tại Trường Kinh doanh Aston

Share This Event

bottom of page