top of page

Th 2, 02 thg 8

|

Register to receive Zoom meeting link

Lớp Demo NCUK với Đại học Auckland

-NCUK IFY và giới thiệu về Đại học Auckland -Lớp học của Tiến sĩ Ninh Phạm về Khoa học Dữ liệu -Q & A

Đăng ký đã đóng
Xem các sự kiện khác
Lớp Demo NCUK với Đại học Auckland
Lớp Demo NCUK với Đại học Auckland

Thời gian và Địa điểm

10:00 02 thg 8, 2021 – 11:45 GMT+7

Register to receive Zoom meeting link

Share This Event

bottom of page