top of page

Th 4, 28 thg 7

|

Register to receive Zoom meeting link

Lớp Demo NCUK với Đại học Leeds Beckett

-NCUK IFY và Đại học Leeds Beckett giới thiệu -Lớp học của Tiến sĩ Alfred Chinta -Q & A và Kahoot Quiz

Đăng ký đã đóng
Xem các sự kiện khác
Lớp Demo NCUK với Đại học Leeds Beckett
Lớp Demo NCUK với Đại học Leeds Beckett

Thời gian và Địa điểm

15:00 28 thg 7, 2021 – 16:30 GMT+7

Register to receive Zoom meeting link

Share This Event

bottom of page