top of page

Sắp ra mắt vào tháng 5 năm 2022

|

Cơ sở NSS

Hội thảo Đại học Leeds Beckett

- Buổi hội thảo của đại diện LBU, Mr Nam Pham -Chia sẻ kinh nghiệm của cựu sinh viên

Đăng ký đã đóng
Xem các sự kiện khác
Hội thảo Đại học Leeds Beckett
Hội thảo Đại học Leeds Beckett

Thời gian và Địa điểm

Sắp ra mắt vào tháng 5 năm 2022

Cơ sở NSS, Mạc Thái Tổ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Về chương trình

- Buổi hội thảo của đại diện LBU, Mr Nam Pham

-Alumni Experience Sharing 

Share This Event

bottom of page