top of page

Th 6, 26 thg 11

|

Register to receive webinar link

Hội thảo trên web của Đại học Newcastle

- Sự khác biệt chính giữa Khoa học Máy tính và Công nghệ Thông tin là gì? -Khám phá các lựa chọn học tập của bạn với Đại học Newcastle -Nghe cái nhìn sâu sắc từ Tiến sĩ Alexandre Mendes, Giảng viên Cao cấp của UoN và là đồng tác giả của 86 ấn phẩm

Đăng ký đã đóng
Xem các sự kiện khác
Hội thảo trên web của Đại học Newcastle
Hội thảo trên web của Đại học Newcastle

Thời gian và Địa điểm

12:00 26 thg 11, 2021 – 13:00 GMT+7

Register to receive webinar link

Về chương trình

U- Tổng quan về Univeristy 

O- Mở cho cơ hội  

N- Định hướng tương lai của bạn

Share This Event

bottom of page