top of page

Th 7, 28 thg 8

|

Register to receive Zoom meeting link

Ngày trải nghiệm của Đại học Newcastle

-NCUK Giới thiệu IFY -University of Newcastle Info Session-Lớp họcemo: Quản lý nguồn nhân lực -Cập nhật quan hệ đối tác - Kahoot và Q&A

Đăng ký đã đóng
Xem các sự kiện khác
Ngày trải nghiệm của Đại học Newcastle
Ngày trải nghiệm của Đại học Newcastle

Thời gian và Địa điểm

10:00 28 thg 8, 2021 – 11:30 GMT+7

Register to receive Zoom meeting link

Share This Event

bottom of page