top of page

Th 6, 13 thg 8

|

Register to receive Zoom meeting link

Ngày trải nghiệm Đại học Canberra

-Thông tin tóm tắt về các Chương trình & Học bổng UC  -UC Lớp Demo về Tiếp thị Kỹ thuật số  -Đánh giá ứng tuyển & học bổng tại chỗ  -Môi trường học tập ảo (VLE) có sẵn Công cụ và Dịch vụ   -Games & Quiz 

Đăng ký đã đóng
Xem các sự kiện khác
Ngày trải nghiệm Đại học Canberra
Ngày trải nghiệm Đại học Canberra

Thời gian và Địa điểm

10:00 13 thg 8, 2021 – 11:30 GMT+7

Register to receive Zoom meeting link

Về chương trình

-Thông tin tóm tắt về các Chương trình & Học bổng UC

-University of Canberra Demo Class

-Đánh giá ứng tuyển & học bổng ngay tại chỗ

- Môi trường học tập ảo (VLE) có sẵn Công cụ và Dịch vụ

-Q & A và Kahoot

Share This Event

bottom of page