top of page

CN, 05 thg 12

|

Online

Lớp Demo NCUK IFY vào ngày 5 tháng 12

Trải nghiệm những lời giảng của Năm Dự bị Quốc tế NCUK từ đội ngũ giảng viên xuất sắc của chúng tôi

Đăng ký đã đóng
Xem các sự kiện khác
Lớp Demo NCUK IFY vào ngày 5 tháng 12
Lớp Demo NCUK IFY vào ngày 5 tháng 12

Thời gian và Địa điểm

9:00 05 thg 12, 2021 – 10:00 GMT+7

Online

Về chương trình

Trải nghiệm những lời giảng của Năm Dự bị Quốc tế NCUK từ đội ngũ giảng dạy xuất sắc của chúng tôi 

Share This Event

bottom of page