top of page

Th 5, 19 thg 8

|

Register to receive Zoom meeting link

Lớp Demo NCUK với Đại học Leeds

Giới thiệu -NCUK IFY và Đại học Leeds - Lớp demo của Tiến sĩ Christos Antoniou - Q&A và Kahoot Quiz

Đăng ký đã đóng
Xem các sự kiện khác
Lớp Demo NCUK với Đại học Leeds
Lớp Demo NCUK với Đại học Leeds

Thời gian và Địa điểm

15:00 19 thg 8, 2021 – 16:30 GMT+7

Register to receive Zoom meeting link

Share This Event

bottom of page