top of page

Th 7, 28 thg 8

|

register to receive zoom link

Ngày nộp đơn NCUK với Đại học Newcastle

-NCUK IFY giới thiệu -University of Newcastle Info Session -Lớp học: Quản lý nguồn nhân lực -Các cập nhật về quan hệ đối tác - Kahoot và Q&A

Đăng ký đã đóng
Xem các sự kiện khác
Ngày nộp đơn NCUK với Đại học Newcastle
Ngày nộp đơn NCUK với Đại học Newcastle

Thời gian và Địa điểm

10:00 28 thg 8, 2021 – 11:00 GMT+7

register to receive zoom link

Share This Event

bottom of page