top of page

Th 7, 24 thg 7

|

Cơ sở NSS

Kiểm tra vị trí NCUK miễn phí

Nhận Chứng chỉ Tiếng Anh CEFR Miễn phí! Nhiều phiên có sẵn từ 9 giờ sáng (+84) 86 7973 753 để đặt vé

Đăng ký đã đóng
Xem các sự kiện khác
Kiểm tra vị trí NCUK miễn phí
Kiểm tra vị trí NCUK miễn phí

Thời gian và Địa điểm

09:00 GMT+7 24 thg 7, 2021

Cơ sở NSS, 36 P. Trung Kính, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Share This Event

bottom of page