top of page

Th 6, 23 thg 7

|

Cơ sở B của UEH

Kiểm tra tiếng Anh NCUK miễn phí

Nhận Chứng chỉ Tiếng Anh CEFR Miễn phí! Nhiều phiên có sẵn từ 3 giờ chiều (+84) 86 7973 753 để đặt vé

Đăng ký đã đóng
Xem các sự kiện khác
Kiểm tra tiếng Anh NCUK miễn phí
Kiểm tra tiếng Anh NCUK miễn phí

Thời gian và Địa điểm

15:00 GMT+7 23 thg 7, 2021

Cơ sở B của UEH, 279 Đ. Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Share This Event

bottom of page